Close

ஈரோடு மாவட்ட குழந்தைகள் நலகுழுக்களுக்கு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நியமனம்

ஈரோடு மாவட்ட குழந்தைகள் நலகுழுக்களுக்கு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நியமனம்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
ஈரோடு மாவட்ட குழந்தைகள் நலகுழுக்களுக்கு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நியமனம்

சமூகப்பாதுகாப்புத்துறையின் ஈரோடு மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள குழந்தைகள் நலகுழுக்களுக்கு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படுவதற்க்காக தகுதியுடைய சமூக பணியாளர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

07/09/2021 21/09/2021 பார்க்க (651 KB)