ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
கனிமம் பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
கனிம இருப்பு அறிக்கை – சாதாரண கற்கள் பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
ஈரோடு மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை 15/03/2019 பதிவிறக்கங்கள்(7 MB)
மழைப்பொழிவு டிசம்பர் 2018 01/01/2019 பதிவிறக்கங்கள்(63 KB)
மழைப்பொழிவு நவம்பர் 2018 01/12/2018 பதிவிறக்கங்கள்(63 KB)
மழைப்பொழிவு அக்டோபர் 2018 01/11/2018 பதிவிறக்கங்கள்(66 KB)
மழைப்பொழிவு செப்டம்பர் 2018 10/10/2018 பதிவிறக்கங்கள்(64 KB)
மழைப்பொழிவு ஆகஸ்ட் 2018 07/09/2018 பதிவிறக்கங்கள்(63 KB)
துணை வட்டாட்சியர்கள் பட்டியல் 2018 28/09/2018 பதிவிறக்கங்கள்(109 KB)
மழைப்பொழிவு ஜூலை 2018 01/08/2018 பதிவிறக்கங்கள்(244 KB)